Twój agent ubezpieczeniowy - Dariusz Zawadzki, tel. 0602-228-361, Warszawa i okolice

Dla kogo?

Z myślą o firmach segmentu małych i średnich przedsiębiorstw PZU SA stworzyło nowoczesną ofertę ubezpieczeniową. Pomyślano zarówno o osobach prowadzących działalność samodzielnie, o małych rodzinnych firmach jak również o przedsiębiorcach posiadających ugruntowaną pozycję rynkową. Nową ofertę charakteryzuje wielowariantowość. Klient może wykupić pakiet ubezpieczeń dopasowany do jego indywidualnych potrzeb.

Wybierz ubezpieczenie dla siebie:

kompleksowe ubezpieczenie PZU Doradca tj. oferta dla właścicieli firm, których wartość majątku trwałego i obrotowego nie przekracza 10 mln zł, o obrotach do 15 mln zł.

Wyjątkowa formuła produktu PZU Doradca stwarza możliwość precyzyjnego dopasowania go do potrzeb i oczekiwań konkretnych branż. Jedynym warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową jest wykupienie dwóch ubezpieczeń, z czego obowiązkowo - ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów.

Warunki ubezpieczenia

Przy zakupie pakietu PZU Doradca składka naliczana jest na bardziej preferencyjnych stawkach, niż w przypadku wykupienia osobno każdego z ubezpieczeń wchodzących w jego skład.
Obowiązuje system atrakcyjnych zniżek: za ilość wykupionych ryzyk.
Obowiązuje jedna polisa do wszystkich ubezpieczeń z pakietu PZU Doradca.

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia może być wszelkiego rodzaju mienie będące w posiadaniu firmy, takie jak budynki i budowle, urządzenia, maszyny i narzędzia, wyposażenie, środki obrotowe, nakłady adaptacyjne, mienie przyjęte w celu wykonania usługi, wartości pieniężne w lokalu i transporcie, sprzęt elektroniczny i nośniki danych, szyby, mienie w transporcie krajowym (cargo), oraz usługi Assistance.

Zakres ubezpieczenia

Bazowy zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • Ubezpieczenie mienia od ognia z możliwością rozszerzenia ubezpieczenia o następujące ryzyka: przepięć, rozmrożenia, drobnych prac budowlano remontowych, dewastacji, nowego miejsca ubezpieczenia, nowych inwestycji, aktów terroryzmu, dodatkowych kosztów działalności gospodarczej, kosztów odtworzenia dokumentacji, kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w wariancie bazowym, obejmującym odpowiedzialność cywilną deliktową PZU S.A. odpowiada za szkody, gdy w związku z określoną w umowie ubezpieczenia działalnością lub posiadanym przez klienta mieniem, w następstwie czynu niedozwolonego zobowiązany on jest do naprawienia szkody osobowej bądź rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej, albo w wariancie bazowym rozszerzonym o:
  - OC za produkt, który został wprowadzony do obrotu przez ubezpieczającego,
  - OC najemcy a w przypadku uszkodzenia mienia, które ubezpieczający użytkuje, dzierżawi, najmuje lub leasinguje,
  - OC za szkody w mieniu powierzonym w celu wykonania np. naprawy - OC warsztatu,
  - OC za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń np. w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych i SPA,
  - OC pracodawcy.
 • Ubezpieczenie szyb od stłuczenia.
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - ubezpieczenie dotyczy sprzętu stacjonarnego. Istnieje możliwość ubezpieczenia również sprzętu przenośnego, takiego jak np. laptop lub telefon komórkowy.
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo).
 • Assistance polegające na pokryciu kosztów i organizacji różnorakich usług takich jak np. pomoc medyczna, zorganizowanie lokalu zastępczego, interwencja specjalisty po powstaniu szkody, dozór po szkodzie.
 • Klauzulę PZU Hotel skierowaną do przedsiębiorców z branży hotelarskiej

Dodatkowo do pakietu PZU Doradca klient może wykupić:

 • Ubezpieczenie pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • Ubezpieczenie maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii (szkód mechanicznych),
 • Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych,
 • Ubezpieczenie przerw w działalności kancelarii prawnych.

PZU Doradca aby przewidzieć to, co nieprzewidywalne!

powrót
PDFOWU PZU Doradca [2,92MB]

 

Ubezpieczenia małych i średnich przedsiębiorstw
Zadaj pytanie agentowi...


SSLFormularze są chronione certyfikatem zabezpieczającym SSL
   
Copyrights © 2006 by Dariusz Zawadzki.
Designed & created by Piotr '3rack' Wieczorek, poprawki Łukasz Bula