Twój agent ubezpieczeniowy - Dariusz Zawadzki, tel. 0602-228-361, Warszawa i okolice

Dla kogo ubezpieczenie PZU Dom?

Umowy zawierane są z osobami fizycznymi, które chcą ubezpieczyć swoje mienie.

W ramach jednej umowy istnieje możliwość ubezpieczenia skutków:

 • ognia
 • zalania
 • kradzieży z włamaniem
 • nieszczęśliwych wypadków
 • odpowiedzialności cywilnej.

Wybierając kompleksowe rozwiązanie PZU Dom klienci płacą niższą składkę, otrzymują korzystniejszy zakres świadczeń niż przy zawieraniu oddzielnych ubezpieczeń, wybierają i płacą dokładnie za to czego potrzebują.

PZU Dom obejmuje następujące rodzaje ubezpieczeń:

 • ruchomości domowe i stałe elementy mieszkania,
 • lokale mieszkalne,
 • odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
 • szklane przedmioty od stłuczenia,
 • assistance dom.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia ruchomości domowych

Umowa ubezpieczenia dotyczy ruchomości domowych oraz stałych elementów mieszkania lub domu, a więc mebli, lodówek, odzieży, sprzętu elektronicznego, dzieł sztuki, przedmiotów osobistych itd.
Ubezpieczenie obejmuje także ruchomości domowe znajdujące się poza mieszkaniem (w piwnicy, pralni, garażu lub komórce) - przykładowo: rower, oraz stałe elementy mieszkania takie jak meble wbudowane, drzwi i okna, instalacje sygnalizacyjne i elektryczne.

Suma ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest równa pięciokrotnej wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej dla ruchomości domowych, nie więcej jednak niż 100 000 zł.

W przypadku prowadzenia w miejscu ubezpieczenia (domu, mieszkaniu) działalności gospodarczej (np. biuro podatkowe, kancelaria prawna, gabinet lekarski) polisa obejmuje też - bez konieczności zawierania osobnej umowy, ani dopłaty dodatkowej składki - mienie biurowe służące do takiej działalności.

Okres ubezpieczenia

Umowę ubezpieczenia zawiera się na wniosek ubezpieczającego na okres roczny lub okres krótszy od roku (ubezpieczenie krótkoterminowe).

Płatność w ratach

Istnieje możliwość płatności składki w dwóch ratach.

W celu zapoznania się ze szczegółami oferty należy pobrać Ogólne Warunki tego ubezpieczenia, zamieszczone poniżej.

Informacje dotyczące PZU Pomoc w domu

powrót
PDFOWU Dom Plus [483KB]

 

Ubezpieczenia mieszkań
Zadaj pytanie agentowi...


SSLFormularze są chronione certyfikatem zabezpieczającym SSL
   
Copyrights © 2006 by Dariusz Zawadzki.
Designed & created by Piotr '3rack' Wieczorek, poprawki Łukasz Bula