Twój agent ubezpieczeniowy - Dariusz Zawadzki, tel. 0602-228-361, Warszawa i okolice

Dla kogo ubezpieczenie PZU Dom Plus?

Umowa Dom Plus skierowana jest do osób fizycznych, które chciałyby ubezpieczyć swoje mienie. W ramach jednej umowy istnieje możliwość ubezpieczenia skutków nieszczęśliwych wydatków i odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Wybierając kompleksowe rozwiązania PZU Dom Plus klienci płacą niższą składkę i otrzymują korzystniejszy zakres świadczeń niż przy zawieraniu oddzielnych ubezpieczeń.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

PZU Dom Plus obejmuje następujące rodzaje ubezpieczeń:

 • ruchomości domowe i stałe elementy,
 • budynki - także na etapie budowy,
 • lokale mieszkalne,
 • ogrodzenie posesji,
 • wiaty, bramy z instalacjami radiowymi i automatyką,
 • wyposażenie posesji - grile murowane, fontanny, baseny,
 • nagrobek,
 • OC w życiu prywatnym,
 • NNW,
 • szklane przedmioty od stłuczenia,
 • wykładziny ceramiczne i kamienne,
 • koszty najmu lokalu zastawczego lub pobytu w hotelu,
 • rośliny ogrodowe,
 • assistance.

Ubezpieczenie PZU Dom Plus charakteryzuje się szerokim zakresem ochrony, przy czym istnieje możliwość jego dopasowania poprzez włączenie i wyłączenie z niego wybranych ryzyk, co przy towarzyszącym temu systemowi zniżek składki za ilość produktów, umożliwia dopasowanie ceny do możliwości ubezpieczającego.

W przypadku prowadzenia w miejscu ubezpieczenia (domu, mieszkaniu) działalności gospodarczej (np. biuro podatkowe, kancelaria prawna, gabinet lekarski) polisa obejmuje też - bez konieczności zawierania osobnej umowy - mienie biurowe służące do takiej działalności.

Polisa w swoim zakresie działa przez całą dobę i pokrywa skutki zdarzeń zaistniałych na terenie mieszkania (domu), a także poza nim np. rabunek roweru na ulicy, złamanie nogi przez dziecko na feriach, pogryzienie sąsiada przez naszego psa (w zależności od zakresu ubezpieczenia OC). W ubezpieczeniu NW i OC polisa może działać na terenie całego świata.

PZU Dom Plus oferuje możliwość ubezpieczenia ryzyk nie występujących w produkcie PZU Dom takich jak koszty wynajmu lokalu zastępczego lub ubezpieczenie roślin ogrodowych. W pierwszym przypadku oznacza to zwrot kosztów najmu mieszkania wynajętego na czas remontu naszego mieszkania (po szkodzie). W drugim z ryzyk polisa pokrywa koszty odtworzenia przydomowej roślinności ogrodowej zniszczonej wskutek zdarzeń losowych.

Okres ubezpieczenia

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres roczny lub okres krótszy od roku (ubezpieczenie krótkoterminowe).

Płatność w ratach

Istnieje możliwość płatności składki w dwóch ratach.

W celu zapoznania się ze szczegółami oferty należy pobrać Ogólne Warunki tego ubezpieczenia, zamieszczone poniżej.

Informacje dotyczące PZU Pomoc w domu

powrót
PDFOWU Dom Plus [483KB]

 

Ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych
Zadaj pytanie agentowi...


SSLFormularze są chronione certyfikatem zabezpieczającym SSL
   
Copyrights © 2006 by Dariusz Zawadzki.
Designed & created by Piotr '3rack' Wieczorek, poprawki Łukasz Bula